Utbildning i Föräldrastöd

Jag arbetar som instruktör och utbildar gruppledare i framförallt tre olika föräldrastödsprogram. Jag är också gruppledare i att vidareutveckla personal på förskola i kontakt med barn och föräldrar. Ibland håller jag själv i föräldraträffar och föreläsningar(då önskan finns från någon kommun eller stadsdel), fantastiskt att ge föräldrar möjlighet och se deras ibland uppgivenhet vändas till glädje och hopp. I utbildningarna får du verktyg som behövs för att leda föräldragrupper. Verktyg i ditt ledarskap, verktyg i programmet och manualer att använda för att genomföra kvalitativa träffar. Vi borrar oss ner i materialet genom att blanda teori och praktik, för att du ska känna materialet som ditt eget och vara förankrad. Gruppledarutbildning gör jag ofta tillsammans med en kollega i föräldrastöd. På utbildningar som erbjuds kan du boka plats, eller höra av dig för att boka en uppdragsutbildning lokalt i kommun etc. Handledning ingår. Coaching kan bokas.

ABC-alla barn i
centrum

Föräldraträffar för föräldrar med barn, 3-12 år. 4+1 träff.
Träffarna innehåller olika teman, ex Visa kärlek, Vara med och Visa vägen. Som förälder får man med sig verktyg att använda i sitt föräldraskap. ABC utgår från forskning om relationer förälder och barn. Randomiserad studie har gjorts i Sverige för att se effekter på familjer där föräldrar gått träffarna. Gruppledarutbildningen är fyra dagar, där man har föräldragrupp parallellt.
ABC Förskola kan bokas också för personal.


Älskade förbannade
tonåring

Föräldraträffar för föräldrar med tonåringar, 13-17 år. 4+1 träff. Träffarna bygger på forskning omkring senaste hjärnforskningen omkring tonåringar och föräldraskap. De innehåller olika teman för till exempel ett gott föräldraskap till tonåring, hjärnans utveckling, grupptryck, skola, att stötta ungdomarna till att bli ansvarsfulla vuxna, när behoven går isär, att komma ihåg att ta hand om sig själv. Verktyg att ta med sig och använda som förälder. Gruppledarutbildningen är två dagar där man håller en föräldragrupp i anslutning till den. 

Föräldraskap i
Sverige

Föräldraträffar med samhällsinformation. Dessa grupper är för utrikesfödda föräldrar. Vi utgår från FN:s barnkonvention. Det är fem träffar. Träffarna innehåller samtal om skola, hälsa, vår bakgrund och hur föräldraskap kan utmanas och berikas i nytt land. Rättigheter och skyldigheter. De är utformade utifrån uppdrag från regering till Länsstyrelsen och det som man sett främjar integration m.m.
Gruppledarutbildning är 3,5 dag och föräldragrupp håller man i direkt anslutning för att bli certifierad. 

anmälan till eller frågor om föräldrastödsutbildning