Coaching

En målfokuserad coaching som syftar till att få en utveckling personligen och som professionell. Det ger också en utveckling i företaget, i arbetet med chefer och medarbetare. Det är du som blir coachad som definierar område och mål med coachingsamtalen. Utgångspunkt är vad du behöver och vill utvecklas i. Vid gruppcoaching sätter man mål tillsammans för att ta sikte på en gemensam utveckling för företaget och bygga en smart organisation.


Jag som coachar är utbildad ICF-coach. Utbildningen har genomförts av Coaching Academy under 1,5 år. Den bygger på International Coach federation, ICF:s elva kärnkompetenser för coaching samt ICF:s etiska riktlinjer. Läs mer på www.icfsverige.se

Definition av coaching.pdf
intresseanmälan